• Barva hlasu

    Barva hlasu

    Tento článek je velmi zjednodušený vzhledem k obsáhlosti problému. Každý z nás má nějakou svou barvu hlasu. Ta je dána tím, jak jsme narostlí, ale i tím, jak se svým hlasem a tělem celkově pracujeme. Barvu ovlivňujme mnoho faktorů, ale ty nejzásadnější jsou: délka hlasivek (tu jen tak nezměníme) stav vrchní vrstvy hlasivek (tu ovlivnit můžeme třeba dostatečným pitným…