Vybírejte cvičení, která jsou PRO VÁS přínosná.

Na hodinách zpěvu se svými studenty dělám postupně několik cvičení v různých variacích. Začínáme brumendem, pak cvičíme trr, lip trill nebo jiné varianty. Dále postupujeme s cvičením na a-e-i-o-u, kde sledujeme povolenou čelist a práci jazyka a pak slovní rozezpívání a nakonec písně. To je základní schéma mých hodin, které se však často mění, protože student potřebuje něco konkrétního řešit.

Na hodinách mám možnost pozorovat, jak jsou která cvičení pro studenta přínosná a mohu některá zkrátit a třeba i vynechat a jiným naopak věnovat větší péči. Když si člověk zpívá doma sám, musí si být sám i svým poradním hlasem. Jak tedy poznáte, že tohle cvičení je pro vás dobré.

  1. NEBOLÍ TO! Tohle není doporučení, ale nařízení!
  2. Zpívá se vám TO CVIČENÍ a PO TOM cvičení dobře.
  3. Něco NOVÉHO ve svém hlase při tom cvičení objevujete – i když to zní, jako by vám někdo ubližoval. Pravidlo č.1 platí vždy!
  4. Víte, K ČEMU TO CVIČENÍ JE A SLEDUJETE CÍL. (Např. brumendo má rozeznít masku, tedy sledujete, jestli se to daří)

K rozezpívání se často přistupuje jako ke cvičení, které se musí přetrpět pro rozehřání hlasu. Přitom je to nejlepší čas, kdy můžeme ovlivňovat své hlasové návyky tak, aby byly postupně TRVALE lepší. Ve chvílích, kdy se nemusíme při zpěvu soustředit na text a frázování, máme jedinečnou možnost věnovat celou svou pozornost pouze hlasu a způsobu, jak hlas tvoříme. Pro mě je tahle část zkoušek velmi meditativní.

Používám různé menší či větší melodické sekvence a posouvám je postupně nahoru a dolů. To ale jen pro komunikaci mezi studentem. Klidně si můžete rozezpívání zpívat na nějaký úryvek vaší oblíbené písně.

Když vám nějaká cvičení nedělají dobře, nebo nechápete smysl, zkuste se k nim vrátit později. Já třeba dlouho nechápala, proč mám „čichnout ke kytičce“, když zpívám brumendo. Všechno potřebuji vysvětlit velmi logicky a ideálně nad anatomickým obrázkem (mám rodiče matfyzáky ) a tak až na worshopu s paní Alenou Tichou jsem tenhle pokyn pochopila. Děkuji! 

Tedy vybírejte cvičení podle své chuti, jako ingredience při vaření, které dělají vašemu tělu dobře.

Nic neplatí pro všechny a krom toho vždy existuje nějaká výjimka. Radost ze zpěvu je nejlepší ukazatel správné cesty.