Souhra ve vícehlasu pokračování

předchozím příspěvku jsem vám slibovala pokračování.

Když jsme si s Molydury dostatečně užily Hiné ma tov, přemýšlela jsem, jaký další kánon použít. Mám ráda rytmický kánon Hallo Django od Fuehreho, ale ten zpíváme se Sborůvkama. Ještě raději mám Warm-up od Bernsteina, ale ten je vážně těžký. Tak jsem si napsala vlastní a poprosila Evu Khaylovou o text. Lehký to neměla, díky Evi!

V nahrávce to zpívám výš, než je to pro mě ideální, protože bych ráda, aby si to většina lidí mohla zazpívat se mnou. Tuto tóninu odhaduji jako průsečík hlasových rozsahů většiny zpěváků. Pokud chcete zpívat kánon ve své poloze s někým dalším, vyberte si parťáka s podobným rozsahem a transponujte.

Noty najdete na sborovenoty.cz .